Detachering

Bij detacheren gaat de flexwerker een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan met Triangle Group. Binnen deze overeenkomst kan hij werken bij verschillende opdrachtgevers. Detacheren biedt voor verschillende personeelsvraagstukken een oplossing, bijvoorbeeld voor tijdelijke onderbezetting, een project of detachering van specialistische functies.

DE VOORDELEN VOOR U:

  • de gedetacheerde heeft bewezen expert te zijn binnen zijn vakgebied of beschikt over specifieke kennis;
  • flexibiliteit, continuïteit en binding met de flexwerker;
  • vrijwaring van de werkgeversrisico’s (ziekte en leegloop);
  • zekerheid van personeel met behoud van flexibiliteit (bijv. bij verhuizing, reorganisatie, personeelsstop);
  • u heeft geen omkijken naar de salarisadministratie en personeelsbegeleiding (pensioen, ziekteverzuimbegeleiding in samenwerking met de arbodienst, functioneringsgesprekken, etc);
  • langere terbeschikkingstelling dan de 3×3 regel uit het ketensysteem, die vanaf 1 juli 2015 zelfs wijzigt naar 3×2;
  • u kunt de detacheringsperiode zien als een verlengde proeftijd.

Uiteraard kunt u ook met triangle Group in gesprek over de mogelijkheden om de gedetacheerde na de detacheringsperiode zelf in dienst te nemen.