Interim

Triangle Group offers interim assignments for interim professionals. Via Triangle Group you can get to work at the top 100 companies in the Netherlands in various fields. In this way we offer you an interesting career in which you can get the best out of yourself.

Zelfstandige freelance

zzp-en-freelance-informatie

Starten als freelancer of zzp’er (zelfstandige zonder personeel) gaat vaak heel snel. Vaak kunt u aan de slag zonder startkapitaal. Toch zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. De Belastingdienst bijvoorbeeld.

WAT IS EEN FREELANCER OF ZZP’ER?

De begrippen zzp’er en freelancer betekenen hetzelfde. Als freelancer of zzp’er werkt u voor verschillende opdrachtgevers, zonder dat er sprake is van een dienstverband. Denk aan een metselaar die voor allerlei aannemers klussen uitvoert of bijvoorbeeld een fotograaf.

STARTEN ALS FREELANCER OF ZZP’ER

Voor freelancers of zzp’ers gelden dezelfde regels als voor andere ondernemers. Zoals inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Houd hierbij rekening met het feit dat freelance en zzp geen aparte rechtsvormen zijn. Veel zzp’ers en freelancers kiezen voor een eenmanszaak of een bv.

Detachering

interim-manager

Bij detacheren gaat de flexwerker een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan met Triangle Group. Binnen deze overeenkomst kan hij werken bij verschillende opdrachtgevers. Detacheren biedt voor verschillende personeelsvraagstukken een oplossing, bijvoorbeeld voor tijdelijke onderbezetting, een project of detachering van specialistische functies.

DE VOORDELEN VOOR U:

  • de gedetacheerde heeft bewezen expert te zijn binnen zijn vakgebied of beschikt over specifieke kennis;
  • flexibiliteit, continuïteit en binding met de flexwerker;
  • vrijwaring van de werkgeversrisico’s (ziekte en leegloop);
  • zekerheid van personeel met behoud van flexibiliteit (bijv. bij verhuizing, reorganisatie, personeelsstop);
  • u heeft geen omkijken naar de salarisadministratie en personeelsbegeleiding (pensioen, ziekteverzuimbegeleiding in samenwerking met de arbodienst, functioneringsgesprekken, etc);
  • langere terbeschikkingstelling dan de 3×3 regel uit het ketensysteem, die vanaf 1 juli 2015 zelfs wijzigt naar 3×2;
  • u kunt de detacheringsperiode zien als een verlengde proeftijd.

Uiteraard kunt u ook met triangle Group in gesprek over de mogelijkheden om de gedetacheerde na de detacheringsperiode zelf in dienst te nemen.